Dirck Hendricxs BakenesMagteld Jans Heemskerk

Jan Dirkszn Bakenes

Jan Dirkszn Bakenes
 • Born: 9 DEC 1691 dp, Alphen aan de Rijn
 • Married 21 JAN 1717, Aarlanderveen, to Willemtje van den Bosch
 • Died: 18 DEC 1748, Alphen aan de Rijn


  Bron: http://home.wanadoo.nl/bakkenist/geneaweb/

  Ook vermeld als Bakenis en Bakkenes.

  Jan Bakenes overleed op 18 dec 1748: "Jan Bakenes, man van Willempje Jans van den Bos."
  (bron: S.A Alphen a/d Rijn, A.R.28 folio 440)

  30 April 1728:
  "Bekenne ik, ondergeschrevene Everardus Abts, het 2e huijs, erve en schuur, en bij Jan Dircksz Bakenes in kope aangestaan īt ontstaan van het speciaal en generaal verbant, sonder iets dienaangaande .... tot reserveren off daar aan īt behouden, actum den 30e april 1728".
  (Bron: S.A Alphen a/d Rijn, inv.nr.13RA folio 1592)

  07 Mei 1728:
  "Jan Willemsz de Wit verkocht aan Jan Dirckz Bakenes een huis en erf in de Sniep, strekkende van de Lagen Rijndijk tot aan Pieter Gijsbertsz v.Leeuwen, belend ten zuiden Dirk Joosten van Broekhuijsen en ten Noorden Cornelis van Aken, met beding dat Broekhuijsen blijft behouden "Een vrije dak der op" aan de Noordzijde van zijn huis. Jongste waarbrief 09-05-1708. Koopprijs fl 425,- contant en nog een custingsbrief van fl 200,- te betalen als de koper belieft, rente 4%..
  (Bron: S.A Alphen a/d Rijn, inv.nr.14 folio 345)

  Idem op
  31 Aug 1728:
  "Uitkoop door Jan Joosten Schellingerhout voormaals weduwenaar van Lijsbeth Willems van den Bos, jegens zijn minderjarige kind Joost Jans Schellingerhout, oud omtrent 10 jaren. Voogd van Joost is Jan Dircks Bakenes. Uit de moederlijke erfenis ontvangt vader Schellingerhout alle bezittingen en neemt alle schulden over. Daar tegenover zal hij zoon Joost volkomen kosteloos onderhouden tot hij 25 jaar is of tot aan zijn huwelijk. Dan ontvangt Joost f.3:3:0 en een uitzet. Idem op invnr.15 fol.75 datum: 11-01-1730 "2e een stalling met een tuin of boomgaard daaraan gelegen, te verontgelden voor 5 hont, vanaf ded Rijndijk tot Pieter Gijsbertsz van Leeuwen, belend ten zuiden van Leeuwen en Jan Dircks Bakenes, ten noorden ook van Leeuwen". Geroyeerd 15-08-1772 (?).
  (Bron: S.A Alphen a/d Rijn, inv.nr.15 folio 4)

 • Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE