Jan Arents SrJantjen BoomkampPeter HuijninckGeesken Locken

Jan Arentsen JrMegteld Huijnink

Janna Gesina Arentsen

l i n k s
Children with:
Frederik Reinder van Coeverden

Siblings:
Arnoldina Arentsen
Angenis Arentsen
Roelof Arentsen

Children:
Agneta Josina van Coeverden
Reinder van Coeverden
Anna Christina van Coeverden
Herman van Coeverden
Gerrit Jan van Coeverden
Janna Gesina Arentsen
 • Born: ca 1721, Aalten
 • Married 30 APR 1746, Aalten, to Frederik Reinder van Coeverden
 • Died: NA AUG 1777

  Liberale gifte Aalten 1748:
  "Jan Arentsen getr. met Mechtelt Huijnink, een voor dogter en een eijgen dogter haer eijgen affaires doen, heeft den Eedt gedaen en den 1. termijn gefurneert.". Hieruit is op te maken dat in 1748 Jan en Mechteld een eigen dochter hadden. Dit is deze Janna Gesina .

  Op 25 mei 1749 verkrijgen Jan Arentsen en Mechtelt Huyninck ehel., Gerrit Evers en Arnoldina Arentsen ehel. en Anna Gesina Arentsen de nalatenschap van "captein" Adriaan Huyninck. Zoon Roelof is dan blijkbaar al overleden.
  (Bron: RA Breedevoort invnr. ...)

  Op 1 aug 1777 royeren F.R. van Coeverden en Janna Gesina Arentsen ehelieden namens de erfgenamen van haar moeje [tante] Enneken Arentsen de aanspraak die haar moeje heeft gedaan op de goederen van Jan Cappers dd 9 aug 1720, voor 150 gld. Voldaan op 18 juni 1734.
  Idem op 30 dec 1779 als erfgename van haar overleden broer Roelof (obligatie van 1 okt 1715).
  (RA Breedevoort (445, folio 105A, 377B, 373B)

  "Vrijdag den 1.august:1777
  's namiddags om twee uuren
  Coram Mr.P:R:V:V:Van Lamzweerde
  p.t.v Stadholder
  Keurn: P.Vaags, B.Schaars

  Compareerden Fredric Reinder van Coeverden en Janna Gesina Arentsen Ehell: mavito tutore zijnde de tweede Compte: erfgename van wijlen haare moeje Enneken Arentsen, te kennen gevende, dat wijlen haare moeje voornoemd in dato 9.aug:1720. bij peindinge geprocedeerd hebbende op eenige onder Aalten en Winterswijk gelegene ongereede goederen van Jan Cappers tot bekominge eener capitale summa van een hondert en vijftig guldens ingevolge obligatie van den 3.Meij 1718 verschuld, en wel speciaal op een stuk Land op Richardink op de Kemenaas maate, een gedeelte in de Coppele bij Bredevoort, een stuk Lands op Klein Koops een stukje land op den Esch tussen t Schoolmeesters stukje en Coepe Cappers Land, en zijn quota aan 't goed Blekkink, naderhand door Aleida Elverveld wede van dien Jan Cappers bij conventie van den 18.Junij 1734 wegen die praetentie is gecontenteerd.
  En verzogten derhalven de Compten die alnog ten protocolle en registers van bezwaaren dezer Heerlijkheid openstaande peindinge van den 9.aug:1720 moge worden gerojeerd gecasseerd en doorgeslagen. Desuper Stipulando.
  gerojeerd suis locis"

 • Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE