Johan ArentsenHardewick Kloken

Severt Arentsen

Willem Arentsen

l i n k s
Siblings:
Henrick Arentsen
Roelof Arentsen
Alitgen Arntzen
Johan Arentsen
Willem Arentsen
 • Born: V. 1620, Varsseveld

  Het is puur speculatief dat Willem de zoon is van Severt.

  Op 5 dec 1639 staat vermeld: "Willem Arndtsen, om dat hij aen andere mitt een touw gechlagen aan oldt schildt . fl -1-15-"
  (Bron: ORA Wisch Ordinairis Landsprothocol Contentieuse rechtspraak, invnr 209-230, folio 43v)

  In "de rekeningen van de kerk van Varsseveld" staat anno 1668 vermeld: "noch an Willem Aerntsen voor die orgelmaecker f 1- 14- 0". Vanaf 1670 ontvangt Severt de vergoedingen. De conclusie hierbij zou kunnen zijn dat deze Willem wellicht de oom is van Severt en oude Severt de vader van Willem.

  Bij onderzoek naar de bewoners van voormalig cafe "De Zwaan" aan de Aaltenscheweg (Dames Jolinkweg) in Varsseveld is gebleken dat Severt Arentsen jr. in 1697 op dat adres gewoond heeft (met zijn zoon Willem). De oudste gegevens van dit pand dateren uit 1644 en maken melding van Roeloff Arentsen (RA Wisch). Willem Arentsen sr. blijkt 2 huizen dichter bij de kerk te wonen en Hendrick Arentsen (geh. met Hendrixken Brökkelder) blijkt dan tegenover Roeloff gewoond te hebben. Dit zou niet het Molenveld zijn, hetgeen ik betwijfel.

  In het Kohier van Wisch anno 1650 wordt Willem Arents genoemd met zijn huis (8 daalders) en hoff van 1/2 sp., Bilheem, koolland en hoppenland (pacht 1 gulden en 2 ˝ stuiver).

  In 1655 betaalt Willem Aerntsen of Vriesen Willem over zijn huis in het dorp op de noordzijde van de kerk 15 stuivers. (Bron: Kerkboek van Varsseveld)

  In 1656 betaalt Willem Arentsen 0-15-0 aan de kerk van Varsseveld voor het Mollenvelt en Broeck in Varsseveld. Dit ligt nu aan de noordkant tegen het dorp aan.
  (Bron: KA Varsseveld inv.nr.188)

  In het Boek der Verpondingen 1658 te Varsseveld wordt Willem Aerentssen genoemd als dorpsbewoner.

 • Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE