Johan ArentsenHardewick Kloken

Severt ArentsenGessken Nessen

Alitgen Arntzen

l i n k s
Siblings:
Willem Arentsen
Henrick Arentsen
Roelof Arentsen
Johan Arentsen
Alitgen Arntzen
 • Born: CA 1620?
 • Married to Willen ter Holdt

  Alitgen is de jongste dochter van Severt.
  (Bron: ORA Wisch, invnr.209-231, folio 65v)


  Op 11 november 1616 wordt er een afspraak vastgelegd tussen Alitgen Arntzen met Willem ten Holdt enerzijds en Johan Arentzen met Enneken anderzijds aangaande de nalatenschap van wijlen haar bestemoeder Hardwick Kloken ev haar bestevaer Johan Arentzen, van dezelfde ouders Severt Arntzen en Gessken Nessen (gewezen ehelieden of wat het ook zijn).
  Ten eerste wordendoor Johan en Enneken alle erfrechten afgekocht van Alitgen, t.w. 600 daler tegen 30 stuivers, waar van Alitgen 110 gereed heeft en 500 over een jaar betaald worden.
  Daarbij zullen Wilhelm en Alitgen in bezit nemen een huisstede in het dorp Varsseveld dat nu allang door Berndt van Lembeck in pacht genomen is.
  Ook bij het overlijden van Johan Arentzen sr zullen alle erfrechten alleen Johan en Enneken en hun kinderen toekomen. Alleen erfenissen bij sterfgevallen die Alitgen rechtens toekomen, blijven bestaan.
  (Bron: ORA WISCH 0209-230, folio 61/62)

  Op 5 december 1616 wordt door Wessel Nibbelink de gerechtsbode Berndt van Lembeck aangezegd dat hij tussen nu en een week de huisplaats moet ruimen, omdat Alitgen en Willem zelf een nieuw huis op de gepachte grond willen zetten. Johan blijkt nog tienden ten achter te zijn, en Johan verzoekt het gericht mee te helpen zijn kapitaal terug te krijgen. Het gericht besluit dat de beambten bij elkaar komen om de zaak in den minne te schikken.
  (Bron: ORA WISCH 0209-230, folio 63v/64)

 • Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE