Severt ArentsenTrijntje BoomkampJan ArentsenGerritjen Greven

Willem ArentsenEnneken Arentsen

Gerrit Jan Arentsen

l i n k s
Children with:
Elisabeth Colenbrander

Siblings:
Roeloff Arentsen
Henric Willem Arentsen

Children:
Willem Arentsen
Hendrik Jan Arentsen
Anna Geertruijt Arentsen
Aaltjen Arentsen
Severien Arentsen
Aaltjen Arentsen
Arent Arentsen
Adolf Arentsen
Adolf Arentsen
Roelof Arentsen
Willemina Arentsen
Jan Wilm Arentsen
Gerrit Jan Arentsen
 • Born: V. FEB 1720
 • Married 1737 to Elisabeth Colenbrander
 • Died: 24 APR 1779, Varsseveld

  Hij wordt ook wel Gartjan genoemd.

  Gartjan is de broer van Roelof en daarmee waarschijnlijk de zoon van Enneken.

  Op 11 apr 1753 "verbinden Jan Rexwinkel, Evert Luymes, Jan Beernink en GartJan Arntzen qq hunnen personen en goederen voor de momberschap over 't onmondige kind Hendrik Jan Colenbrander."

  Gart Jan is getuige voor goed gedrag na het ongeval op dinsdag 18 maart 1755, toen Hendrik Jan Arentsen per ongeluk werd neergeschoten door zijn neef Harmen Beckink bij de eendenjacht. Deze overlijdt aan bloedverlies. Er wordt een verklaring opgesteld dat neef Harmen niet schuldig is, ondertekend door Dersken Stubbelaar, Severijn haar vader, Gradus Arnsen als broer, Wijlmijna Arsena als zuster, Berent ten Hoeve als oom, Rutger Post als oom, Roelof Aarntsen als neef en Gart Jan Arentsen als neef.

  Op12 Juli 1755 "mombaren Garret Jan Arentsen en Evert Luymes over de zoon van haltdrost Gerrit Jan Colenbrander, passeren obligatie ad fl 500 ā 4% t.b.v. Wolter Koning tegen 't halve goed Heersing onder Varsseveld".

  Op 24 juni 1756 bekent Garret Jan aan te nemen en te betalen aan Lavijs Meys "f54-12-3 als pagt bouwhuis, f141-14-3 voor Severein Hesseling van Haafnessencamp, de garsepagt daarvan en van Klein Reusing, behalve de proceskosten"; onderpand huis, hof en bouwland.

  Op 25 aug 1759 lenen Gart Jan Arntzen en Elisabet Colenbrander 100 hollandse guldens ā 4 1/2 % van Rutger Alting en Anna Liefting met hun personen en goederen als onderpand. Zij bezitten dan o.a. 1/5 van Weggelaar, 1/2 van Essenkamp, deel van Preusterink en Kolenbrandershof en 1/5 van Bongertshof. (1763-1768)

  Op 15 mrt 1769 leent Gartjan voor 3 weken f 21 van Mr Bögel.

  Zij passeren obligatie ad f 150 ā 4% ten profijte van de Borgse kerk tegen verband van hun stuk bouwland op den Weggelder tegenover Willem Kerkhoff gelegen op 11 mrt 1765.

  Na het overlijden van Elisabeth (4 apr 1768) blijft Gartjan zitten met 8 kinderen en hoge schulden. Op 8 nov 1770 stelt hij voor 3 schepels "gezaije" te verkopen. De daarop rustende schuld van f50 aan de Borghse kerk wil hij overzetten op zijn huis. Daartoe is toestemming nodig i.v.m. de erfenis. Broer Roelof en oudste zoon Hendrik Jan gaan accoord.

  Vervolgens wordt op 6 okt 1770 beslag gelegd op en aan alle gerede en ongereede goederen van Gart Jan Arntzen door Hermana Hesseling, w.v. Rutger Aalting.

  Op 3 nov 1770 laat Jan Hendrik Bögel voor f 21 beslag leggen.

  Op 4 jan 1771 zet Gart Jan Arntzen het stuk land op de Weggelaar als onderpand voor f150, ten profijte van de Borgse Kerk over op zijn huis naast Jacobus en tegenover smid Hendrik Jan Bekking. Op dezelfde datum cedeert hij aan Hendrik Jan Bekking zijn stukbouwland tussen 't land van Jac.Bekking en dat van Harmen Bekking, langs de gemeente gelegen.

  Op 24 okt 1772 passeert Roeloff Arntzen peindinge op en aan alle gerede en ongerede goederen van Gert Jan Arntzen. Op 5 mei 1773 vindt "oversettinge plaats tussen Gart Jan Arntzen, pro se et qq, en Johannes Jurriën Arntzen [zoon van Roelof Arentsen] tegens alimentatie, en kooppenningen ad f 200,- dd 26 febr 1773". Op 13 apr 1773, na het overlijden van Elisabeth Colenbrander, geeft Gartjan Arntsen te kennen dat hij tot afdoening van zijn schuld ad ca f 900 alles moet verkopen.
  Zijn broers zoon, Johannes Arntsen en Hendrica te Bokkel bieden aan zijn huis te kopen voor f 625 en voor het mestrecht en een gepacht aandeel in de Haafs Nesse Camp f 200 te betalen, maar bovendien hun oom met de jongste 2 kinderen in huis te nemen, te verzorgen en te begraven.

  Volgens de huwelijksakte van zoon Arend te Amsterdam zou Gerrit Jan al voor 21 juli 1775 overleden zijn.

 • Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE