Henrick ArentsenJan de Greve

Jan ArentsenGerritjen Greven

Hendrik Arentsen

l i n k s
Children with:
Margrieta Liesabet ten Have

Siblings:
Enneken Arentsen
Harmen de Ouden Arentsen
Hendrik Arentsen
Jenneken Arentsen
Lucas Arentsen
Derk Arentsen
Harmen Arentsen
Margrieta Arentsen
dochter Arentsen

Children:
5 kinderen Arentsen
Hendrik Arentsen
 • Born: V. 1673, Varsseveld
 • Married 13 DEC 1711, Lichtenvoorde, to Margrieta Liesabet ten Have
 • Died: 1738, Varsseveld

  Trouwboek Lichtenvoorde: 22.11/13.12.1711 Hendric Arentsen s.v. wijlen Jan Arentsen van Varsevelt met Margaretha ten Have d.v. Herman ten Have uyt Lightenvoorde.

  Hendrik is 1 keer getrouwd geweest, woonde op de Roskam (volgens het proces in 1746/47 tegen Henrica Nagtegaal) en heeft kinderen.

  Op 29 dec 1703 verkoopt Henrick Eerlich als vader en mombair van zijn onmondige kind van Johanna Margreta Ketjen als gevolmachtigde van zijn vrouw Hendrina Scholting en vermogensgemachtigde van Johann van Venhuijsen, zijn broer Gerhart Johan van Venhuijsen en buitenlandse broeder Wolter van Venhuijsen, gecedeert en getransporteert aan Henrick Arntsen en huijsvrouw en erven het vijfde gedeelte van 't Erve Entingh neffens de horst uit Wechelaar met alle oude en nieuwe gerechtigheden zoals die van oudsher op stonden en boedel die door wijlen Herman Brockelaer is nagelaten.


  Bij de lijst van verbrande goederen en de voedselverdeling blijkt een Hendrik Arentsen met in totaal 6 personen 1 schepel en 3 spint rogge en 1 mud. boekweit verloren te hebben. Mogelijk is dat een andere Hendrik.
  Verder staat vermeld dat bij deze brand Kappens en Hend. Arentsen samen 1700 gld schade lijden. Mogelijk worden hier Hendrik en zijn toekomstige zwager Willem Cappens bedoeld. Zij wonen dan met 7 personen bijeen en verliezen 1 schepel 3 spint rogge en 1 mud 3 schepel boekweit. Op folio 004 staan andere waarden.
  (Bron: KA V'veld inv.103, folio 002)

  Op 16 juni 1736 schenkt Hendrick al zijn goederen, zowel te Wisch, als Zelm, als elders aan zijn broer Harmen e.v. Hendrica Nagtegaal op voorwaarde dat hij kost, drank, linnen en wollen kleding verkrijgt tot hun dood en dat hij een goede begrafenis krijgt. De goederen zullen na hun dood niet worden vervreemd, maar terugkomen in "dien boesem daaruijt deselve sijn voortgekoomen". Hij overlijdt in 1738 te Varsseveld.

  Reeds eerder op 17 nov 1695 hebben Hendrik en zijn vrouw aan zijn broer Harmen de halfscheid van 1/6 deel van Weggelaar, Preustink en Entink verkocht voor 450 caroli gulden en 1 ducato. In het proces van de erven tegen Hendrica Nagtegaal rond 1746 betwijfelen de erven de echtheid van de koop, omdat Hendrik het 5e deel van Entinck voor f1200 heeft aangekocht en de waarde meer dan f3000 is.
  Het stuk van de Preustink en de naam van een Hendrick Arndtsen wordt ook al genoemd in 1677 bij Hendrixken Breukelaar, die met Hendrick Arndtsen getrouwd is geweest. Hun zoon heet "ook" Henrich Arntsen.

  Op 1 febr 1725 zou Hendrik aan zijn broer Harmen een obligatie van 240 gulden overhandigd hebben volgens ditzelfde proces.

  Hendrik bezat 6 schepels onder Zelhem, 1/5 Groot Entink, 1/2 horst onder Varsseveld, 1/2 horst ernaast,1/2 Buschken onder V'veld, 1/2 bouwland onder Weggelaar Kamp, 1/2 bouwland onder Proestink.

  Op 27 april 1750 dragen Derk Arentsen en Liesbeth Gerritsen aan Hendrik Jan Arendsen en erven (overl.17 mrt 1755) hun halve Horste over, die gehoord heeft onder 't Goed Weggeler in de boerschap Westendorp aan de westzijde langs het Ippenstuk en aan de oostzijde langs Hiddinkbosch. De gehele horst behoorde aan wijlen oom Hendrik Aarendsen en werd bij diens dood verdeeld over Derk Arendsen en Roelof Arentsen.

 • Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE