Henrick ArentsenJan de Greve

Jan ArentsenGerritjen Greven

Hendrik Arentsen

l i n k s
Siblings:
Enneken Arentsen
Harmen de Ouden Arentsen
Hendrik Arentsen
Jenneken Arentsen
Lucas Arentsen
Derk Arentsen
Harmen Arentsen
Margrieta Arentsen
dochter Arentsen
Hendrik Arentsen
 • Born: V. 1668
 • Married V. 1702 to Aeltjen ten Brincke
 • Died: NA 1708, Varsseveld

  De naam van Hendrik Arentsen wordt op verschillende manieren geschreven, zoals Henrick Arntsen en Henderyck Aerentsen.

  Op 28 dec 1698 is "wegens de kerk van Varsseveld opgemaeckt registratie van de Loomann uyt Sijnderen Henrick Arntsen f 1.10.-. Tussen 1688 en 1704 wordt hiervan melding gemaakt. Tussen 1683 en 1687 is de "wijn, was en ruewesaet" niet gespecificeerd.
  Een aantal tussenliggende jaren na 1688 wordt in de Rekeningen van de Kerk (invnr.188) alleen melding gemaakt van "uijt de Looman jaerlicx een schepel f 1- 10 - 0". De naam van Hendrick wordt dan meestal geschreven als Henderyck Aerentsen in Zinderen.

  Op 2 sept 1702 verklaart Henrick Arntsen, w.v. Aeltjen ten Brinke, dat hij voor het goed de Looman aan de weduwe Groot Saleming enkele jaren pacht achter is. Hij geeft zijn huis en hof op de Looman als onderpand. Op 6 juni 1708 heeft hij zijn schuld voldaan.

  Bij de lijst van verbrande goederen en de voedselverdeling blijkt een Hendrik Arentsen met in totaal 6 personen 1 schepel en 3 spint rogge en 1 mud. boekweit verloren te hebben. Op folio 004 staan andere waarden.
  (Bron: KA V'veld, inv.103 folio 001)

  In 1747 wordt Hendrik genoemd als 1 van de erfgenamen van Harmen en Hendrik Arentsen en verkrijgt dan het buschken en de achterste horst in Varsseveld.

  Op 27 april 1750 dragen Derk Arentsen en Liesbeth Gerritsen aan Hendrik Jan Arendsen en erven (overl.17 mrt 1755) hun halve Horste over, die gehoord heeft onder 't Goed Weggeler in de boerschap Westendorp aan de westzijde langs het Ippenstuk en aan de oostzijde langs Hiddinkbosch. De gehele horst behoorde aan wijlen oom Hendrik Aarendsen en werd bij diens dood verdeeld over Derk Arendsen en Roelof Arentsen.

 • Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE